Spring naar content

wet goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap: wat betekend het voor huurders en verhuurders?

Livable_wet-goed-verhuurderschap

Gemeentelijk meldpunt goed verhuurderschap: een inzicht in nieuwe regelingen

Sinds 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Dit meldpunt biedt huurders en woningzoekenden een platform om vragen te stellen of klachten in te dienen over het gedrag van hun verhuurder. Gemeenten hebben de mogelijkheid om dit meldpunt individueel of in samenwerking met andere gemeenten te organiseren. Bekijk het volledige overzicht van deze meldpunten hier.

Meldingen bij het meldpunt: waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen

Welke soorten meldingen kunnen bij het meldpunt worden gedaan? Huurders kunnen bijvoorbeeld meldingen maken over vermeende overtredingen van de landelijke regels die zijn vastgesteld in de Wet goed verhuurderschap. Hieronder vallen situaties waarin de verhuurder de huurder geen schriftelijke huurovereenkomst heeft verstrekt, onterechte service- of borgkosten in rekening heeft gebracht, of waarin de huurder het slachtoffer is geworden van discriminatie of intimidatie door de verhuurder.

Antidiscriminatievoorzieningen: een belangrijke rol bij woondiscriminatie

Meldingen met betrekking tot discriminatie vormen vaak een complex onderwerp om te onderzoeken. Gemeenten kunnen bij het aanpakken van discriminatie profiteren van de expertise van Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Deze organisaties bieden ondersteuning aan gemeenten door het geven van trainingen aan handhavers over antidiscriminatiewetgeving. Bij mogelijke handhaving op basis van de Wet goed verhuurderschap is samenwerking tussen gemeenten en ADV’s vanzelfsprekend. ADV’s kunnen helpen bij het onderzoek naar dossiers en adviseren over de juiste aanpak, inclusief hoor- en wederhoor. Het is echter van cruciaal belang dat er duidelijke werkafspraken worden gemaakt tussen gemeenten en ADV’s.

Doorverwijzingen: hoe gemeenten melders effectief kunnen helpen

Indien de melding geen betrekking heeft op de Wet goed verhuurderschap of gaat over ongewenst verhuurgedrag van een woningcorporatie, kan de gemeente de melder doorverwijzen naar de juiste instantie. Dit kan variƫren van een huurteam (indien beschikbaar in de gemeente) tot een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening, de Huurcommissie, de klachtencommissie van de woningcorporatie, of een juridisch loket of rechtswinkel.

Handhaving van de Wet goed verhuurderschap: wat houdt het in?

Wanneer een verhuurder de Wet goed verhuurderschap overtreedt, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om actie te ondernemen. Meer informatie over handhaving en toezicht.

Livable-wet-goed-verhuurderschap

Livable en de Wet goed verhuurderschap

Livable is al lang een bekende naam in de wereld van leegstandsbeheer, en dat is geen toeval. Met een sterke focus op kwaliteit en integriteit heeft Livable altijd voorop gelopen in het beschermen van de belangen van zowel huurders als vastgoedeigenaren. We zijn voortdurend bezig met het aanpassen van onze processen en protocollen om te voldoen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving, inclusief de eisen van de Wet goed verhuurderschap.

Het Keurmerk Leegstandsbeheer, waar Livable aan voldoet, staat voor ons ook voor transparantie en kwaliteit in de leegstandsbranche. Dit keurmerk, toegekend door een onafhankelijke certificeringsinstantie, onderstreept onze inzet voor professionaliteit en betrouwbaarheid in het leegstandsbeheer. Als drager van dit keurmerk voldoen we aan strenge normen en richtlijnen voor verhuurderschap, waaronder die welke voortvloeien uit de Wet goed verhuurderschap.

Met het Keurmerk Leegstandbeheer laten we zien dat we niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook een stap verder gaan om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen. Huurders en vastgoedeigenaren kunnen dan ook rekenen op een professionele en ethische dienstverlening die niet alleen aan de normen van goed verhuurderschap voldoet, maar deze zelfs overtreft.

Blog Wet goed verhuurderschap en leegstandsbeheerders

Voor meer informatie over de WGV, lees dan nu de blog over de gevolgen voor leegstandsbeheerders!

waarmee kunnen we jou helpen?

ik heb een vraag

Aanhef

ik wil samenwerken

Aanhef