Spring naar content

Vrijwilligerswerk

Welkom bij Livable, dé leegstandsbeheerder die niet alleen ruimte biedt, maar jouw buurt versterkt door middel van social return. Als nieuwe Livable bewoner kun je hier alles vinden over vrijwilligerswerk per regio waarin jij ruimte zoekt. We geloven dat een levendige en veilige buurt begint met betrokken bewoners die iets teruggeven aan de wijk.

sociale bewoners en ondernemers

Bij Livable creëren we maatschappelijke betrokkenheid en zijn we trots om deel uit te maken van het netwerk van sociale ondernemers, Social Enterprise. Onze gebruikers zetten zich sociaal in bij diverse projecten, wat bijdraagt aan een fijnere en veiligere woon- en werkomgeving. Of je nu je buurman helpt, het groen in de buurt bijhoudt, of deelneemt aan andere initiatieven, jouw inzet maakt een verschil.

Op deze pagina vind je informatie over wat wel en niet onder vrijwilligerswerk valt en hoe je je kunt aanmelden voor verschillende projecten. Bij de ene opdrachtgever wordt vrijwilligerswerk sterk aangemoedigd en bij de andere wordt vrijwilligerswerk niet specifiek aangemoedigd. Deze projecten geven je de kans om je leven en betrokkenheid in de buurt op jouw eigen manier in te richten.

samen bouwen aan een sterkere buurt

Bovendien staan we als team van Livable niet aan de zijlijn. We organiseren wanneer gewenst buurtbarbecues, zetten ons in voor groenonderhoud, en zorgen ervoor dat onze projecten niet alleen de buurt, maar ook onze bewoners ten goede komen. Door de juiste inzet kun je als bewoner zelfs voorrang krijgen op een nieuwe woon- of werkplek als je huidige plek moet worden verlaten.

Ontdek hoe jij met jouw inzet de wijk levendiger, veiliger en gezelliger kunt maken. Doe mee en schrijf je in! Geef bij jouw motivatie bij je inschrijving aan wat jij al doet voor de buurt of waar je interesse in heb.

Vrijwilligerswerk biedt voordelen zoals nieuwe vaardigheden leren, netwerk opbouwen, en een hechtere buurt creëren. Ontdek hoe Livable als leegstandsbeheerder bijdraagt aan sociale betrokkenheid.

wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is het onbetaalde, vrijwillige werk dat wordt gedaan voor anderen of algemeen belang. Het is een manier waarop mensen hun tijd, energie en vaardigheden inzetten om anderen te helpen zonder daarvoor een beloning te krijgen.

Vrijwilligerswerk heeft meerdere kenmerken:

 1. Vrijwilligheid: Het is een keuze die iemand maakt uit eigen vrije wil, zonder verplichting.
 2. Onbetaald: Er is geen financiële vergoeding voor het werk, hoewel sommige onkosten vergoed kunnen worden.
 3. Maatschappelijk doel: Het werk is gericht op het ondersteunen van anderen of het bevorderen van het algemeen welzijn.
 4. Diversiteit: Vrijwilligerswerk kan variëren van incidentele activiteiten tot regelmatige, langdurige inzet en kan plaatsvinden in uiteenlopende sectoren.
 5. Vaardigheden en ervaring: Het biedt vaak kansen om nieuwe vaardigheden te leren, werkervaring op te doen en persoonlijke netwerken uit te breiden.

wat valt onder vrijwilligerswerk?

Voorbeelden van vrijwilligerswerk/organisaties: 

 1. Sociaal werk: Begeleiden van ouderen, helpen bij de kerk, ondersteunen van mensen met een handicap, of werken in opvangcentra.
 2. Onderwijs: Bijles geven aan scholieren, helpen in bibliotheken, of workshops organiseren.
 3. Gezondheidszorg: Assisteren in ziekenhuizen of zorginstellingen (rode kruis/voedselbank) deelnemen aan gezondheidscampagnes.
 4. Natuur en Milieu: Deelname aan opruimacties, natuurbehoud projecten, of educatieve programma’s over duurzaamheid.
 5. Cultuur en Sport: Helpen bij evenementen, ondersteunen van culturele instellingen, coachen van sportteams.

wat valt er niet onder vrijwilligerswerk?

Er zijn verschillende activiteiten die soms worden verward met vrijwilligerswerk, maar die hier dus niet onder vallen! 

 1. Stageplaatsen en werkervaringsplekken: Stages waarbij studenten of afgestudeerden betaald krijgen voor hun werk zijn geen vrijwilligerswerk, omdat er een financiële compensatie is of studiepunten tegenover staan.
 2. Verplicht werk: Taakstraf of werkstraf waarbij iemand verplicht onbetaald werk moet doen als onderdeel van zijn of haar straf
 3. Betaalde dienstverlening: Elke vorm van werk waarbij een persoon betaald wordt is geen vrijwilligerswerk. 
 4. Familiehulp: Hoewel het verzorgen van familieleden (zoals het helpen van een oudere ouder of een ziek kind) vaak onbetaald en vrijwillig gebeurt, wordt dit doorgaans niet beschouwd als vrijwilligerswerk omdat het binnen de privésfeer van de familie plaatsvindt.
 5. Activiteiten met tegenprestatie: Als mensen diensten verlenen in ruil voor andere diensten (bijvoorbeeld ruilhandel), is dit geen vrijwilligerswerk omdat er een directe wederzijdse tegenprestatie is.
 6. Vrijetijdsbesteding: Activiteiten die mensen doen voor hun eigen plezier en ontspanning, zoals het beoefenen van een hobby, worden niet gezien als vrijwilligerswerk, ook al kunnen ze bijdragen aan de gemeenschap.