Spring naar content

veilig verantwoord beheer van panden

KLB-keurmerk

Het KLB-keurmerk staat voor veilig verantwoord beheer van panden. Wij hebben als doel de opdrachtgever alle zorgen uit handen te nemen en de leefbaarheid in de omgeving van panden te bevorderen. Livable houdt zich aan de normen en gedragscode van het KLB-keurmerk. Hierbij hoort het goed omgaan met de gebruikers en eigenaren van de woon- en werkruimtes. Het belang van de gebruikerswordt zo goed mogelijk gediend.

KLB Keurmerk

Via het keurmerk worden we periodiek geaudit op kwaliteit, processen en de gedragscode. Hierdoor kunnen onze klanten vertrouwen op betrouwbaar, professioneel, integer en transparant leegstandbeheer. Het KLB-keurmerk staat voor de volgende punten:

Fatsoenlijk met elkaar omgaan als gebruiker en beheerder

Livable zorgt ervoor dat leegstaande ruimtes netjes blijven en er geen vandalisme ontstaat. Het tijdelijk in gebruik nemen van een pand als woon- en werkruimte is een bijzondere vorm van verblijf met eigen regels en normen. Zo ben je als gebruiker verplicht te zorgen dat de woning netjes blijft. Daarnaast is er de flexibiliteit nodig om binnen een termijn van 28 dagen te verhuizen naar een ander pand. Livable zet zich altijd in om een nieuwe woon- of werkruimte te bieden, maar we zijn dit niet verplicht.

Verblijf onder veilige omstandigheden

Voor gebruikers gelden andere regels dan bij normale huur. Onze gebruikers kunnen rekenen op:

  • Een veilig pand: het pand moet wind- en waterdicht zijn en brandveilig.
  • Voldoende leefkwaliteit: het pand moet in bewoonbare staat verkeren.
  • Veilige voorzieningen: het pand moet essentiële voorzieningen bevatten.

Om te zorgen dat de woningen en werkruimtes veilig en leefbaar blijven, worden de panden twee keer per jaar beoordeeld. Daarnaast komt Livable een keer in de zes weken langs voor een periodieke inspectie. Hierbij wordt beoordeeld of alles in orde is en er wordt gekeken of de bewoners zich aan de afspraken houden. Als opdrachtgever word je zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken en kun je de inspecties volgen via Beheermanager.

De gebruikers van een pand kunnen onveilige situaties melden bij Livable via een ‘ticket’. Wij zorgen er dan voor dat er binnen 24 uur actie wordt ondernomen. Daarnaast zijn wij 24/7 telefonisch beschikbaar in geval van nood.

Degelijke klachtenprocedure

Livable zet zich in om altijd alles tot in de kleinste details perfect te regelen. Toch kan het een keer voorkomen dat je een klacht hebt. Omdat we het KLB-keurmerk hebben, hebben we ook een degelijke en transparante klachtenprocedure. Als je ontevreden bent over de behandeling van klachten kun je contact opnemen met de centrale klachtencommissie van het KLB.

waarmee kunnen we jou helpen?

ik heb een vraag

Aanhef

ik wil samenwerken

Aanhef