Spring naar content
Livable antikraak wonen en vrijwilligerswerk doen_wet goed verhuurderschap
Blog
27 april 2024

Wet goed verhuurderschap: 4 gevolgen leegstandsbeheerders

De Wet goed verhuurderschap (WGV) heeft ook gevolgen voor leegstandsbeheerders, aangezien zij een belangrijke rol spelen in het beheer van leegstaand vastgoed. Hoewel de wet primair gericht is op reguliere verhuur, zijn er enkele aspecten die ook relevant zijn voor leegstandsbeheerders.

De Wet goed verhuurderschap & leegstandsbeheerders

1. Verantwoordelijkheden en plichten leegstandsbeheerder

Leegstandsbeheerders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en plichten ten opzichte van de huurders of bruikleennemers van het leegstaande vastgoed. Dit kan onder meer inhouden dat zij moeten zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving, en dat zij zich moeten houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot huurrecht en woonruimteverdeling.

2. Transparantie en communicatie voor leegstandsbeheerder

Net als reguliere verhuurders dienen leegstandsbeheerders transparant te zijn over de voorwaarden van de overeenkomst en eventuele kosten die aan de huurders of bruikleennemers worden doorberekend. Ook moeten zij openstaan voor communicatie en klachtenafhandeling, en waar nodig actie ondernemen om eventuele problemen op te lossen.

3. Voorkomen van discriminatie bij leegstandsbeheerder

Leegstandsbeheerders moeten discriminerende praktijken voorkomen en ervoor zorgen dat zij geen onderscheid maken op basis van bijvoorbeeld geslacht, afkomst, religie of seksuele geaardheid bij het selecteren van huurders of bruikleennemers.

4. Samenwerking gemeenten en leegstandsbeheerder

Gemeenten kunnen leegstandsbeheerders betrekken bij hun beleid en initiatieven op het gebied van leegstandsbestrijding en huisvesting. Leegstandsbeheerders kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij het tijdelijk beheren en benutten van leegstaand vastgoed, wat kan bijdragen aan het verminderen van leegstand en het bieden van tijdelijke huisvesting aan woningzoekenden.

Kortom, hoewel de WGV in eerste instantie gericht is op reguliere verhuur, hebben leegstandsbeheerders ook een belangrijke rol in het naleven van de wet en het bieden van goede en verantwoorde huisvesting aan huurders of bruikleennemers van leegstaand vastgoed.

Livable: een vertrouwde partner in leegstandsbeheer

Livable heeft een lange geschiedenis als vooraanstaande speler in het leegstandsbeheer, en dat is geen toeval. Met een sterke nadruk op kwaliteit en integriteit hebben we altijd vooropgelopen in het beschermen van de belangen van zowel huurders als vastgoedeigenaren. Onze voortdurende inspanningen om onze processen en protocollen aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving, inclusief de eisen van de Wet goed verhuurderschap, illustreren onze toewijding aan professionaliteit en betrouwbaarheid.

Livable’s Keurmerk Leegstandsbeheer

Het Keurmerk Leegstandsbeheer, waar Livable aan voldoet, staat symbool voor transparantie en kwaliteit in de leegstandsbranche. Dit keurmerk, toegekend door een onafhankelijke certificeringsinstantie, bevestigt onze inzet voor professionaliteit en betrouwbaarheid in het leegstandsbeheer. Als drager van dit keurmerk voldoen we aan strenge normen en richtlijnen voor verhuurderschap, inclusief de normen vanuit de Wet goed verhuurderschap.

Professioneel verhuurderschap: Livable voldoet graag aan de hoogste normen

Met het Keurmerk Leegstandbeheer tonen we aan dat we niet alleen aan de wettelijke vereisten voldoen, maar ook een stap verder gaan om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen. Huurders en vastgoedeigenaren kunnen dan ook rekenen op een professionele en ethische dienstverlening die aan de normen van goed verhuurderschap voldoet.

Is er al ervaring in de reguliere vastgoedbranche met de Wet goed verhuurderschap?

Sinds de invoering van de Wet goed verhuurderschap zijn er diverse ervaringen opgedaan die uitdagingen en voordelen hebben. Voor verhuurders heeft de wet bijvoorbeeld geholpen om een beter begrip te krijgen van hun verantwoordelijkheden. Denk aan verhuurders die dankzij de wet transparanter zijn geworden in hun communicatie met huurders, bijvoorbeeld door duidelijkheid te verschaffen over kosten en voorwaarden.

Aan de andere kant hebben sommige verhuurders moeite gehad met het omgaan met klachten en geschillen, wie verantwoordelijk is voor wat, wat kan resulteren in frustratie aan beide kanten van de huurovereenkomst.

Voor huurders heeft de wet echter over het algemeen positieve veranderingen teweeggebracht. Ze waarderen bijvoorbeeld de toegenomen transparantie en duidelijkheid die de wet met zich meebrengt. Dit kan betekenen dat ze nu beter geïnformeerd zijn over hun rechten en beter in staat zijn om deze af te dwingen.

Al met al blijft de implementatie van de Wet goed verhuurderschap een dynamisch proces. Een proces waarbij zowel verhuurders als huurders zich aanpassen aan de nieuwe regelgeving en de gevolgen ervan op het dagelijks beheer van huurwoningen.

Wet goed verhuurderschap regelgeving

Wil je meer weten over hoe de Wet goed verhuurderschap van invloed kan zijn op jou als bewoner of opdrachtgever? Of ben je op zoek naar het meldpunt in jouw gemeente? Ontdek dan onze pagina gewijd aan dit onderwerp. Leer over de belangrijkste aspecten van de wet en de verplichtingen die het met zich meebrengt. Daarnaast bieden we een handig overzicht van meldpunten per gemeente, zodat je altijd op de hoogte bent van lokale regelgeving en procedures. Ga naar onze pagina over de Wet goed verhuurderschap en vergroot je kennis over dit belangrijke onderwerp voor vastgoedbeheerders.