Spring naar content
KLB Keurmerk
Blog
09 januari 2023

Keurmerk Leegstand Beheer in the pocket

Veilig en verantwoord gebruik van leegstaande panden

Voor het tijdelijk gebruik van leegstaande panden gelden de normale huurregels niet. Maar dat betekent niet dat gebruikers geheel onbeschermd mogen zijn. Zij moeten kunnen rekenen op veiligheid van het pand, een voldoende leefkwaliteit en veilige voorzieningen.

Leegstandbeheerders met het KLB-keurmerk laten mensen pas in een pand wonen of werken als het pand (brand)veilig is. Voordat het pand in gebruik wordt genomen, beoordelen zij of het pand wind- en waterdicht is, of de essentiële voorzieningen aanwezig en van voldoende kwaliteit zijn en of de brandveiligheid in orde is. Op basis hiervan bepalen zij of het pand in bewoonbare staat verkeert.

“Als leegstandbeheerder worden wij ieder jaar gecontroleerd op het naleven van de Keurmerk Leegstand Beheer normen. En wederom voldoen wij aan alle eisen! Daar werken wij hard voor met het team, om alles zo goed en veilig mogelijk voor alle partijen op orde te hebben”, aldus vastgoedbeheerder Jelle.

Het Keurmerk Leegstand Beheer schept duidelijkheid voor bewoners, opdrachtgevers en leegstandbeheerders waardoor het prettiger zaken is met een gecertificeerde leegstandbeheerder.

“Ik doe een oproep aan opdrachtgevers en vooral aan gemeenten en corporaties om bewust te kiezen voor gecertificeerde leegstandbeheerders, het Keurmerk biedt een stevig kader van maatregelen die er voor zorgen dat de rechten en plichten van alle partijen duidelijk zijn en nageleefd worden”, aldus Koos Karssen van het Keurmerk Leegstand Beheer.

Meer informatie over het keurmerk is beschikbaar via het Keurmerk Leegstandbeheer.