Spring naar content
Vlag Oekraïne
Blog
10 maart 2022

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne: wat doet Livable?

Wij denken dat een combinatie van reeds geplaatste bewoners in een tijdelijke verhuur of antikraak situatie mét vluchtelingen samen een uitkomst kan bieden voor alle partijen.

Plotseling je huis, familie en land moeten verlaten doordat er oorlog uitbreekt… een verschrikkelijke waarheid voor vluchtelingen uit Oekraïne. Om deze vluchtelingen, die hun toevlucht in Nederland zoeken, te helpen is er onder andere opvang en woonruimte nodig. Als leegstandbeheerder willen wij daar graag in ondersteunen en faciliteren.

Wat zegt de overheid over opvang van vluchtelingen

Vluchtelingen kunnen zich melden bij de gemeente waar zij opvang zoeken. Iedere gemeente moet dan ruimte creëren om vluchtelingen in hun gemeente te kunnen laten wonen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt dan hoeveel vluchtelingen er per gemeente mogen zijn. Lukt het de gemeente niet om woningen aan vluchtelingen aan te bieden dan kan de gemeente sancties verwachten van de Provinciale Staten.

Poster raam
Woningtekort

Nu maakt de huidige woningmarkt deze huisvesting niet makkelijk, er is een groot tekort aan woonruimte. Daarom moet er creatiever omgegaan worden met vastgoed dat in gebruik is genomen én leegstaand vastgoed. De opvang van vluchtelingen moet zo georganiseerd worden dat andere woningzoekers niet verdrongen worden. Dit heeft ook de voorkeur van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dit is bekend gemaakt middels een schrijven aan de Tweede Kamer. Wij denken dat een combinatie van reeds geplaatste bewoners in een tijdelijke verhuur of antikraak situatie mét vluchtelingen samen een uitkomst kan bieden voor alle partijen.

Beheer en samensmelting

Voor de vluchtelingen zullen wij met name het technisch beheer kunnen voeren. De sociale ondersteuning zal uitgevoerd worden door Stichting Vluchtelingenwerk of de gemeente. Wanneer vluchtelingen in een pand bij bewoners geplaatst worden kunnen de huidige bewoners de vluchtelingen ondersteunen en wegwijs maken in het pand en omgeving. Door deze samensmelting zal de sociale integratie van de vluchtelingen ook bespoedigd worden.

Ontzorgen

Veiligheidsvraagstukken en leegstaand vastgoed kunnen door de woningnood herzien worden en daarmee ook daadwerkelijk efficiënt in gebruik genomen worden. Op dit moment zijn de 25 Veiligheidsregio’s in samenwerking met gemeenten plannen aan het maken voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze huisvesting kan het beste gedaan worden door leegstandbeheerders zodat de huisvesting op een veilige manier gebeurt. Zowel het VLBN als het Keurmerk Leegstand Beheer zijn van mening dat de huisvesting professioneel aangepakt moet worden.

Dan kun je als vastgoedeigenaar woningzoekenden en vluchtelingen tijdelijk een veilige woonruimte aanbieden, je wordt ontzorgd met het technisch beheer, het vastgoed blijft beschermd tegen kraken en vandalisme en het straatbeeld zal in positieve zin veranderen.

Woningzoekenden en vluchtelingen helpen

Kunnen wij jou helpen met beheer van leegstaand vastgoed en de opvang van vluchtelingen? Bel ons gerust (010-8450686) om de mogelijkheden te bespreken, uiteraard is alles wat wij aanbieden maatwerk.