Verbinden

Livable verbindt sociale en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het publieke domein. Samenwerken is daarbij essentieel. Daarom hebben we goede contacten met uiteenlopende partijen: gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, zorgpartijen én bewoners. Door onze jarenlange ervaring in dit veld kennen we de juiste wegen en weten we hoe we mensen samen kunnen brengen.

Ruimte voor het engagement van de bewoners

Steeds meer actieve (jonge) mensen doen graag iets terug voor de buurt waarin ze wonen. Livable maakt dat mogelijk door de bewoners te matchen aan vrijwilligersorganisaties, door buurtprojecten te initiëren en door deze te monitoren. Op hun beurt krijgen de bewoners de mogelijkheid om goedkoop te wonen. In een omgeving van gelijkgestemden die het een uitdaging vinden om zich in te zetten voor een fijnere leefomgeving. Resultaat? De bewoners leren de wijk en de stad beter kennen, ze krijgen waardering en zien elke dag de resultaten van hun inspanningen.

Oprichters Livable

Livable is in 2011 opgericht door onder anderen Dennis Cleef en Carmen Salomons.

Dennis Cleef

Dennis is verantwoordelijk voor de acquisitie en innovatie. Bij het werven van nieuwe projecten kan het gaan om leegstandsbeheer, vaak via corporaties of gemeenten, maar ook om transformatie van bijvoorbeeld een verzorgingshuis naar studentenhuisvesting of het transformeren van een school naar appartementen.
Dennis is zijn loopbaan gestart in het onderwijs. Daarna werkt hij als teamleider in de Jeugdhulpverlening in Rotterdam en part time docent in het Hoger Onderwijs.

 

In 2008 gaat hij in opdracht van het Zadkine College in Rotterdam aan de slag met het Studentenkwartier Dordtselaan. Samen met het Pact op Zuid, gemeentelijke diensten, bewoners, studenten, Hogescholen en de Erasmusuniversiteit worden meerjarige programma’s ontwikkeld waar studenten/scholieren zich gaan inzetten op maatschappelijke vraagstukken die leven in deze achterstandswijk.

 

Met de werktitel: Onverklaarbaar bewoond” krijgen studenten de kans om betaalbaar te gaan wonen op de Dordtselaan, waardoor de bewonerspopulatie een mooie impuls krijgt. Deze studenten zorgen ook voor een bijdrage aan hun leefomgeving onder meer door het steunen van ondernemers met adviezen en het oprichten van een ondernemersvereniging.

 

Deze combinatie van wonen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken is zo inspirerend voor Dennis dat hij zelf aan de slag wil met dit concept. De oprichting van Livable is dan een logische vervolgstap.

Carmen Salomons

Carmen is algemeen directeur en verantwoordelijk voor de strategie van Livable. Na haar theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten heeft zij gewerkt als projectleider bij het Bijzonder Jeugdwerk. Daarna werkt zij respectievelijk als directeur-projectmanager van de Stichting het Jonge Noorden van de Hogeschool INHOLLAND en directeur van Zadkine Contractactiviteiten. Haar projecten richten zich op maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van het publieke en private domein. Zij wint daarmee onder meer de Suze Groenewegprijs (de emancipatieprijs van de gemeente Rotterdam) en de Safety Award van het Criminaliteitsplatform.

 

Carmen neemt haar ruime werkervaring mee naar Livable. Het huisvesten van jonge gemotiveerde mensen, die kunnen bijdragen aan hun woonomgeving en studenten binden aan de stad zijn wat haar betreft belangrijke uitgangspunten. Livable faciliteert en er wordt niets opgelegd. Door de starters en studenten ruimte te geven om met ideeën te komen ontstaan mooie initiatieven zoals samen zingen met een hoogbejaarde buurman, huiswerkbegeleiding geven aan kinderen uit achterstandsgezinnen, koffie schenken in een bejaardenhuis of buddy worden van een statushouder.

Carmen is een warm voorstander van de combinatie van een sociale onderneming met een goed werkend businessmodel. Livable wil niet afhankelijk zijn van subsidies maar zelfstandig als onderneming kunnen draaien.

 

We zijn trots op de maatschappelijke impact van de afgelopen 10 jaar:

>onze bewoners hebben 200.000 uur vrijwilligerswerk in achterstandswijken gedaan;

> ongeveer 32 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zich meer dan aansluitend 6 maanden ingezet voor de werkprocessen van Livable;

> zeker 5 concurrenten hebben voor een deel van hun bedrijfsvoering de afgelopen 5 jaar de maatschappelijke inzet van bewoners gehanteerd door inspiratie van Livable;

> drie woningcorporaties hebben de inzet van maatschappelijk betrokken bewoners als drager in de buurt tot zich genomen;

> twee projectontwikkelaars hebben bij vastgoedtransformatie de vrijwillige inzet van bewoners in hun businesscase gebruikt op advies van Livable;

> in 2020 is Livable gestart met samenwerking met een consortium van ontwikkelaars en investeerders om investeringsrondes van 75 mio te gebruiken voor het transformeren en/of tijdelijk huisvesten van bewoners met de aanpak van Livable.

Onze Partners

Livable werkt samen met de volgende organisaties:

Bespaar direct op uw
leegstaand vastgoed
contact@livable.nl