Platform 31- kennis van stad en regio

Cowboys of Samaritanen? Nieuwe woonondernemers in de wijk

Jeroen van der Velden en Frank Wassenberg – 6 oktober

Livable, een curieuze maar interessante club. Het is een vastgoedbeheerder en –ontwikkelaar ontstaan vanuit het hoger onderwijs, het sociale domein en (natuurlijk) vastgoedontwikkeling. Leegstandsbeheer is hun voornaamste activiteit, maar niet het voornaamste doel van hun organisatie. Het is een middel om sociale projecten, maatschappelijke ondersteuning en wijkprojecten te genereren. Let wel: Livable is een commerciële partij, maar met een maatschappelijke doelstelling dus.

Livable is één van de vele nieuwe woonondernemers in de wijk. Door veranderende (lees: terugtredende) rollen van corporaties en gemeenten lijkt een gat te vallen in de huisvesting van bepaalde doelgroepen en het leefbaar houden van wijken. Zoals u weet zijn woningcorporaties ingeperkt en focussen gemeenten zich de laatste jaren vooral op wat er achter-de-voordeur nodig is. Daarbij zien gevestigde vastgoedboeren vaak geen brood in investeringen in ‘lastige’ wijken of groepen.

Het ‘gat’ dat is ontstaan lijkt langzaam te worden opgevuld door bewonersinitiatieven, maar dus ook door commerciële maar dikwijls maatschappelijke georiënteerde woonondernemers. Deze diverse groep marktpartijen zien lucratieve kansen in de maatschappelijke markt of zien zich gedwongen zelf woningen te ontwikkelen voor ‘hun doelgroepen’. Het zijn óf nieuwe ondernemingen óf gevestigde partijen die zich oorspronkelijk niet bezighielden met huisvesting, maar met uiteenlopende zaken als beveiliging, schoonmaak, daklozenopvang, kenniswerkers of tijdelijke werknemers. Andere voorbeelden van nieuwe woonondernemers zijn Socius, de Huischmeesters, maar ook het Leger des Heils en The Student Hotel. Ook leegstandsbeheerders zoals Camelot en De Kabath springen in dit gat. Er komen méér leegstandsbeheerders, en hun taak verbreedt zich van pandbewaking naar de organisatie van tijdelijk wonen.

Platform31 brengt in 2017 deze diverse groepen nieuwe woonondernemers voor u in beeld. Hoe gaan deze nieuwe partijen te werk? Hoe zit hun verdienmodel in elkaar? Welke maatschappelijke vragen pakken ze op in de wijk? Hoe bevorder je als gemeente investeringen en inzet van deze nieuwe partijen in wijken, maar voorkom je tegelijkertijd negatieve effecten? En hoe hou je de cowboys buiten?
Wilt u alvast een duit in het zakje doen? Schuif dan tijdens het Wooncongres aan bij werksessie 10 op 11 oktober in Den Haag.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.