Spring naar content

KLB Keurmerk

Waar staat het keurmerk leegstandbeheer voor? Het KLB keurmerk staat voor veilig verantwoord beheer van panden. Livable vindt openheid en transparantie belangrijk. Zo willen wij kennis en kunde goed delen zodat er geen verwarring ontstaat tussen de partijen. Doordat wij aangesloten zijn bij het keurmerk staat Livable voor verantwoord beheer van panden. Uiteindelijk hebben wij als doel alle zorgen van de opdrachtgever uit handen te nemen en de leefbaarheid te bevorderen in de omgeving.

Het keurmerk leegstandbeheer staat voor de volgende punten:

Fatsoenlijk met elkaar omgaan als bewoner en beheerder

Een leegstandbeheerder wordt ingezet om ervoor te zorgen dat een leegstaande ruimte netjes blijft er een geen vandalisme ontstaat. Tijdelijk in een leegstaand pand wonen is een bijzondere vorm van verblijf met eigen regels en normen. Zo ben je als bewoner verplicht te zorgen dat de woning netjes blijft. Er is namelijk flexibiliteit nodig om te verhuizen naar een ander pand binnen een opzegtermijn van 28 dagen. Livable is daarbij niet verplicht je een nieuwe woning aan te bieden.
Als beheerder heeft Livable ook plichten, zo moeten wij ons houden aan de normen en gedragscode van het Keurmerk leegstandbeheer. Onderdeel hiervan is het fatsoenlijk omgaan met de gebruikers en eigenaren van de woon en werkruimtes. Tot slot moet Livable ervoor zorgen dat zowel het belang van de opdrachtgever als het belang van de gebruiker zo goed mogelijk worden bediend. Op deze wijze kunnen alle zorgen ontnomen worden.

Onfatsoenlijk gedrag kan worden gemeld bij het meldpunt van KLB-keurmerk!

Verblijf onder veilige omstandigheden

Tijdens het verblijf gelden niet de normale huurregels. Dit betekent echter niet dat gebruikers onbeschermd zijn. Gebruikers kunnen rekenen op:

  • Een veilig pand: Het pand moet wind en waterdicht zijn en brandveilig.
  • Voldoende leefkwaliteit: Het pand moet in bewoonbare staat verkeren.
  • Veilige voorzieningen: Het pand moet essentiële voorzieningen bevatten.

De panden worden minimaal twee keer per jaar beoordeeld. Livable komt 1 keer in de 6 weken langs voor een periodieke inspectie. Hier wordt beoordeeld of alles in orde is, er wordt ook gecheckt of de bewoners zich aan de afspraken houden. Onze opdrachtgevers kunnen deze inspecties volgen via het Beheermanager. Daarnaast wordt de opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Benieuwd hoe we om gaan met Asbest en hoe je Legionella het beste kan voorkomen? Lees daar hier meer over.

Gebruikers van een pand kunnen onveilige situaties melden bij Livable via een “’ticket”. Wij zorgen er dan voor dat er binnen 24 uur actie wordt ondernomen op deze situatie. Daarnaast zijn wij 24/7 telefonisch beschikbaar voor acute problemen.

Degelijke klachtenprocedure

Aangezien Livable betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaat, behoren wij tot het Keurmerk Leegstandbeheerder. Elke leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk heeft dan ook een degelijke en transparante klachtenprocedure. Als u ontevreden bent over de behandeling van klachten kunt u contact opnemen met de centrale klachtencommissie van het KLB.