Een portret: Leon, Coördinator Bedrijfshuisvesting bij Pameijer

Leon is iemand die betrokken is bij zijn omgeving en het leuk vindt om interessante mensen die anders denken te ontmoeten. Als coördinator bedrijfshuisvesting houdt Leon zich bezig met mutaties in het vastgoed bij Pameijer. Pameijer ondersteunt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Pameijer is er voor iedereen die mee wil doen in de samenleving. Vanuit deze visie wordt erop ingezet dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Hierbij hoort ook wat Leon ‘gespikkeld wonen’ noemt. Bewoners van Pameijer gemixt in de wijk. Hier is het waar ook hij de samenwerking met Livable van meerwaarde acht.

“Door een samenwerking van Livable en Pameijer kunnen de cliënten van Pameijer  zoveel mogelijk mee doen in de maatschappij.”

 

Door besluiten vanuit het rijk moeten veel verzorgingstehuizen sluiten waardoor hierin veel leegstand is gekomen. Als Pameijer deze panden gebruikt betekent dit dat er veel bewoners geclusterd zouden gaan wonen. Door samen te werken met Livable kan er ook in deze verzorgingstehuizen sprake zijn van ‘gespikkeld wonen’ en vaak behoud van de voorzieningen. Tegelijkertijd kan Pameijer vasthouden aan de visie op deelname in de maatschappij. Livable is op zoek naar bewoners (vaak studenten en starters) die naast dat ze op zoek zijn naar een woonruimte ook graag betrokken zijn in de wijk. De bewoners van Pameijer horen immers ook gewoon bij de wijk. De Livable bewoners zijn onderdeel van gespikkeld wonen en bieden als zogenaamde woonbuddy extra ondersteuning voor de bewoners van Pameijer. De basiszorg wordt vanuit Pameijer aangeboden en de vrijwilliger van Livable kan extra ondersteuning bieden. Zo komt er nog een extra plus bovenop en kunnen Pameijer en Livable samen zorgen voor een maatschappelijke betrokken woonvorm waarin men elkaar ondersteunt.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.