Spring naar content

Beheervormen

Tegenwoordig heeft de vastgoedmarkt veel met het leegstandsprobleem te maken. Woningcorporaties, gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars kunnen dit probleem niet ontlopen. Ondanks de vele leegstand blijven organisaties nieuwbouw neerzetten. Logisch, aangezien er veel vraag is naar geïnnoveerde gebouwen, maar onlogisch aangezien de leegstand hierdoor alleen maar stijgt.

Leegstand beheer

Door de jaren heen zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van leegstand. Uit een van deze onderzoeken blijkt dat leegstand wordt veroorzaakt door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Bepaalde locaties en/of gebouw kenmerken zorgen er ook voor dat een pand/woning wel of niet verkocht/verhuurd is. Voorbeelden hiervan zijn kantoorparken. Projectontwikkelaars willen de kantoorparken buiten de stad bouwen vanwege de ruime locatie en lagere prijs, maar gebruikers van deze kantoorpanden willen dicht bij het centrum gevestigd zijn. Dit vanwege de verschillende voorzieningen zoals, restaurants, supermarkten en fitnesscentra.

Dit is niet de eerste keer dat Nederland te maken heeft met leegstand. Sinds de jaren tachtig doet het probleem zich al voor. Door de jaren heen zijn er ook een aantal oplossingen voor leegstand bedacht en uitgeoefend. In het algemeen zijn er vijf verschillende beheervormen die op elke woning/pand toepasselijk zijn. Renoveren, doorexploiteren, herbestemming, slopen of herontwikkeling.

Voorkomleegstand neemt zoveel mogelijk zorgen uit handen met de volgende beheervormen:

Beheervormen

LEEGSTAND
BEHEER
De gebruiker betaalt een bruikleenvergoeding en houd je pand en de directe omgeving nauwlettend in de gaten. Zo voorkom je onnodige kosten en waardeverlies tijdens de leegstand.

TIJDELIJKE
 VERHUUR
Je kunt kiezen voor pand verhuur als deze voldoet aan de wettelijke eisen van de Leegstandwet. Wij nemen alles uit handen, zoals het aanvragen van vergunningen, het zoeken naar geschikte huurders en het afsluiten van huurcontracten.

HERSTRUCTURERING
Voor woningcorporaties nemen we ook het beheer van het herstructureringsproject uit handen. Zodra de huidige bewoner de woning verlaat, nemen we het beheer over. Zo voorkom je leegstandproblemen en risico’s bij langdurige leegstand en sloop.

TIJDELIJKE TRANSFORMATIE
Bij leegstand van panden die niet dezelfde functie krijgen, is het aantrekkelijk om het gebouw tijdelijk te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverzamelgebouw of een studentenhuisvesting. Wij ondersteunen en adviseren je graag bij dit traject.

EXPLOITATIE
 VASTGOEDOBJECTEN
Voor het beheer en exploitatie van vastgoed met zakelijke doeleinden kun je bij ons terecht. Denk hierbij aan het deelverhuur van kleinere oppervlakten en werkplekken voor een lange periode. Met de huuropbrengst genereer je direct inkomsten.

BEHEER
 DOOR
 BEWAKING
Vanzelfsprekend kunnen we je pand beschermen met camerabewaking of de inzet van beveiligers. We kijken graag met je naar een gewenste en rendabele oplossing.

SPOEDZOEKERS EN STATUSHOUDERS
Bij de huisvesting van spoedzoekers en/of statushouders ondersteunen we je graag in het leegstandbeheer. We onderzoeken financiële, technische en juridische mogelijkheden zodat het pand optimaal wordt beheerd. Ook begeleiden we maatschappelijke activiteiten.

OPSLAG
Leegstaande ruimtes in panden die niet geschikt zijn voor bewoning, kunnen worden ingezet als tijdelijke opslag. Hierdoor wordt iedere ruimte rendabel en efficiënt worden ingezet.