Storingen

  TIJDELIJK BEHEER      
  Klacht   Omschrijving Voor rekening van
A Algemeen   Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door gebruiker gebruiker
      Het onderhouden, herstellen, vervangen en eventueel verwijderen van door de gebruiker zelf aangebrachte voorzieningen gebruiker
      Het verhelpen van storingen, gebreken en gevolgschade veroorzaakt door voorzieningen en/of veranderingen die door de gebruiker zelf zijn aangebracht gebruiker
  Aanrecht   Repareren of vervangen ten gevolge van slijtage of verval gebruiker
      Ontstoppen van de afvoer bij normaal gebruik gebruiker
  Afvoeren   Zie Riolering of Sifon  
  Afvoerkanalen   Vegen gebruiker / Livable 
  Afvoerstop   Vernieuwen afvoerstop gebruiker / Livable 
  Afwerkvloer   Onderhouden van afwerkvloeren gebruiker
  Afzuigkappen   Onderhoud, reparatie en schoonhouden gebruiker
      Vervangen filters gebruiker
  Algemene verlichting   Vervangen van armaturen, starters in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimtes voor zover niet door de gebruiker zelf zijn aangebracht eigenaar
  Antenne   Onderhouden van, met toestemming geplaatste, (schotel-) antennes gebruiker
B Bad   Vervangen of vernieuwen van badgarnituur of onderdelen daarvan gebruiker
  Balkons en balustrades   Onderhoud, reparatie en vervanging (ook in trappenhuizen) eigenaar
      Schoonhouden van balkons, afvoergoten en afvoerputjes (t.b.v. afvoer regenwater). gebruiker
  Behang   Aanbrengen en verwijderen van behang gebruiker
  Bel   Zie deurbel  
  Berging   Binnenschilderwerk gebruiker
      Buitenschilderwerk melden bij Livable
      Herstellen vloer bij slijtage of verval gebruiker / Livable 
      Onderhoud en reparatie dak melden bij Livable
      Schoonhouden gebruiker
  Bergingsgang   Onderhoud eigenaar
      Schoonhouden gebruiker
  Bestrating   Regelmatig verwijderen van onkruid gebruiker
  Brandblussers   Onderhoud van brandblussers in gemeenschappelijke ruimten eigenaar
      Onderhoud van brandblussers in bedrijfsruimte (voor zover aanwezig) eigenaar
  Brievenbus   Vervangen of vernieuwen van brievenbus of onderdelen ervan eigenaar
  Buitenlamp   Zie lampen  
C Centrale Verwarming   Zie Verwarming  
D Dak     Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakluik, dakpannen bij normale slijtage of t.g.v. storm melden bij Livable
      Reparatie die noodzakelijk is door bijvoorbeeld nalatigheid van gebruiker gebruiker
      Schoonhouden daken en dakgoten eigenaar
  Dakgoten   Zie goten  
  Deurbel   Vastzetten en vastschroeven gebruiker
      Vervangen of vernieuwen van de deurbel of onderdelen daarvan gebruiker
  Deuren   Herstellen van binnendeuren gebruiker
      Herstellen van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage eigenaar
      Schilderen van binnendeuren alsmede de binnenkant van de buitendeuren gebruiker
      Vervangen van glas in binnendeuren gebruiker
  Deurknoppen   Vastzetten en vastschroeven gebruiker
      Vervangen of vernieuwen van deurknoppen of onderdelen daarvan gebruiker
  Deuropener   Onderhoud en reparatie van elektrisch bediende deuropeners eigenaar
  Douche   Vervangen of vernieuwen van douchegarnituur of onderdelen daarvan gebruiker
  Drempels   Vastzetten en vastschroeven gebruiker
E Elektriciteit   bekijk eerst onze checklist  
      Onderhoud en reparatie elektrische installatie, groepenkast, bedrading, aarding eigenaar
      Reparatie aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen gebruiker
      Vastzetten en vastschroeven van elektrische schakelaars gebruiker
      Vervangen of vernieuwen van elektrische schakelaars of onderdelen daarvan gebruiker
      Vervanging van stoppen / omzetten zekering gebruiker
  Erfafscheidingen   Recht zetten en recht houden van erfafscheidingen gebruiker
F Fonteintje   Zie wastafel  
  Fundering   Alle noodzakelijke funderingswerkzaamheden eigenaar
G Gaskachel   Zie Kachel  
  Gaskranen en -   bekijk eerst onze checklist  
   leidingen    Reparatie of vervanging van gaskranen en gasleidingen tot de meter voor zover die oorspronkelijk bij de woning horen  Stedin
      Reparatie of vervanging van gaskranen en gasleidingen  Livable
  Geiser   zie Warmwatertoestel  
  Gemeenschappelijke ruimten   Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen gebruiker
  Geverfde onderdelen    Wassen en schoonhouden gebruiker
  Glas   Zie Ruiten  
  Gootsteen   Zie Aanrecht  
  Goten   Regelmatig schoonhouden, mits veilig bereikbaar gebruiker
      Repareren en vervangen  eigenaar
H Hagen   Zie Tuin  
  Hang- en sluitwerk   Buitendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk Livable
      Binnendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan gebruiker
      Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren gebruiker
  Heggen   Zie Tuin  
  Hemelwaterafvoer   Regelmatig schoonhouden gebruiker
      Reparatie en vervanging eigenaar
  Houtwerk (binnen)   Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken gebruiker
      Schilderen      gebruiker
  Houtwerk (buiten)   Wassen en schoonhouden van geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, al dan niet verrekend via servicekosten eigenaar
      Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken eigenaar
      Schilderen eigenaar
K Kabelaansluiting   zie TV  
  Kachel   bekijk eerst onze checklist  
      Plaatsen Livable
      reparatiewerkzaamheden gebruiker
      Schade door nalatigheid gebruiker ? melden bij Livable gebruiker
  Kasten   Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk gebruiker
  Keuken   Bijstellen  gebruiker
      Bijstellen sluitingen deurtjes gebruiker
      Onderhoud scharnieren gebruiker
  Kozijnen   Wassen en schoonhouden gebruiker
  Kranen   Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zonodig ontkalken gebruiker
      Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing gebruiker
      Vervangen kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen gebruiker
      Het vervangen van de gehele kraan 1 punt noodzakelijk gebruiker
L Laminaat    Zie vloeren  
  Lampen   Vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte gebruiker
      Vervangen van lampen in de gemeenschappelijke ruimten gebruiker
      Noodverlichting trappenhuis eigenaar
  Leuningen   Aanbrengen, onderhoud en reparatie van trapleuningen in de woning gebruiker
      Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten eigenaar
  Lekkage   Ernstig: direct contact opnemen met Livable. Niet ernstig: mailen naar wonen@Livable.nl eigenaar
  Linoleum   Zie vloeren  
M Mechanische    Zie ventilatie  
  ventilatie      
  Metselwerk   Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk eigenaar
  Muren (binnen)   Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren gebruiker
      Witten of behangen gebruiker
O Ongedierte   Bestrijding voor zover de aanwezigheid een gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte eigenaar
      Bestrijding voor zover de aanwezigheid geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte. gebruiker
  Opritten   Regelmatig verwijderen van onkruid gebruiker
P Plafonds   Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren gebruiker
      Reparatie van plafondconstructie en loszittend stukwerk (eventueel met gipsplaten) voor zover deze niet door de gebruiker zijn aangebracht i.o.v. met Livable
      Witten     gebruiker
  Plinten   Onderhoud, schilderen, reparatie en indien nodig vervanging gebruiker
R Radiatoren   Zie Verwarming  
  Ramen   Zie Ruiten of Houtwerk  
  Regenwaterafvoer   Zie Hemelwaterafvoer  
  Regenpijp   Zie Hemelwaterafvoer  
  Riolering   Onderhoud en ontstoppen van de standleiding (appartementen) eigenaar
      Repareren van afvoeren eigenaar
      Schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het  aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool gebruiker
  Rooster   Schoonhouden, vervangen of vernieuwen van vloer- en plafondroosters of onderdelen daarvan  
  Ruiten   Vervangen of afdichten van ruiten gebruiker /Livable
      Glasverzekering gebruiker
      Wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten gebruiker
S Schakelaars   Zie Elektriciteit  
  Scharnieren   Zie Hang- en sluitwerk  
  Schimmelvorming   Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van slecht of onvoldoende ventileren gebruiker
      Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van een lekkage of vochtdoorslag eigenaar
  Schoorstenen (app)   Vegen van gemeenschappelijke schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) eigenaar
  Schoorstenen (egw)   Vegen     gebruiker
  Schuttingen    Zie Erfafscheidingen  
  Schuur   Zie Berging  
  Sifon   Herstellen lekkage gebruiker
      Schoonhouden en ontstoppen, gebruik alleen vloeibare onstopping! gebruiker
  Sleutels/sloten   Het laten maken van nieuwe sleutels na zoek raken of beschadigen: kosten €25,- gebruiker
      Vervangen of vernieuwen van sleutels van buitensloten (toegangsdeur object)
Als een slot defect raakt van bijgebouwen (kelder/berging/schuur bv.)
Bezet

gebruiker 
  Spiegels   Vervangen van spiegels gebruiker
  Standleiding   Zie Riolering  
  Stopcontacten   Zie Wandcontactdozen  
  Stortbak   Zie Toilet  
  Stukwerk   Herstel als het stukwerk loskomt van zijn ondergrond gebruiker
      Herstel van het stukwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden gebruiker
T Tegels (binnen)   Reparatie van loszittend tegelwerk eigenaar
      Repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging eigenaar
  Telefoonaansluiting   Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de telefoonaansluiting gebruiker
  Terrassen   Regelmatig verwijderen van onkruid gebruiker
  Tochtwerende    Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen gebruiker
  voorzieningen      
  Toilet   Vervangen of vernieuwen van toiletgarnituur of onderdelen daarvan gebruiker
      Vervanging van binnenwerk van een stortbak Livable
      Vervanging van toiletpotten en stortbakken eigenaar
      Vervanging van vlotter in een stortbak eigenaar
      Schoonhouden en ontkalken van toiletpot en stortbak gebruiker
  Trappen   Onderhouden van trappen en uitvoeren van kleine reparaties gebruiker
      Reparatie aan binnentrappen door slijtage en / of verval eigenaar
  Tuin   Regelmatig maaien van het gras gebruiker
      Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen gebruiker
      Regelmatig verwijderen van onkruid gebruiker
  TV   Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de kabelaansluiting gebruiker
V Vensterbanken   Klein dagelijks onderhoud en reparatie gebruiker
  Vensters     Zie Ruiten  
  Ventilatie   Schoonhouden roosters gebruiker
      Vervangen van filters gebruiker
  Verlichting   Zie Lampen  
  Verwarming   bekijk eerst onze checklist  
      Bijvullen en controleren van het water van de verwarmingsinstallatie tot 1,5 bar gebruiker
      Het opnieuw opstarten of resetten na uitval gebruiker
      Ontluchten?zie gebruikersaanwijzing of eventueel internet  gebruiker
      Vervangen defecte onderdelen CV – installatie eigenaar
      Reparatie en vervanging van radiatorkranen eigenaar
  Vlaggenstokhouder   Vervangen of vernieuwen van onderdelen gebruiker
  Vloeren   Het leggen van harde vloerbekleding zoals parket, laminaat, plavuizen of linoleum is, in verband met eventuele geluidsoverlast alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Livable gebruiker
      Onderhoud en reparatie van de door de huurder aangebrachte vaste vloerafwerkingen eigenaar
  Vloerluik   Gering en dagelijks onderhoud en toegankelijk houden van kruipruimte gebruiker
  Vloertegels   Zie tegels (binnen)  
  Vlotter   Zie Toilet  
W Wandcontactdozen   Vastzetten en vastschroeven gebruiker
      Vervangen of vernieuwen van wandcontactdozen of onderdelen daarvan gebruiker
  Wanden   Zie Muren  
  Wandtegels   Zie Tegels (binnen)  
  Warmwatertoestel   Opnieuw aansteken gebruiker
      Indien storingen en een Tempus sticker aanwezig Tempus
      Overige storingen i.o.v. met Livable
  Wastafels   Vervanging 1 punt noodzakelijk (keuken) eigenaar
      Schoonhouden gebruiker
  Waterleidingen   bekijk eerst onze checklist  
      Herstel van waterleidingen eigenaar
      Ontkalken gebruiker
  WC   Zie Toilet  
Z Zelf aangebrachte    Aanleg, onderhoud, vervanging of vernieuwing van zelf aangebrachte voorzieningen of onderdelen daarvan gebruiker
  voorzieningen      
  Zwanenhals   Zie Sifon  
  Zwerfvuil   Regelmatig verwijderen gebruiker


Storingen met elektra

Valt de stroom in je woning helemaal uit, ga dan eerst na of dit alleen bij jou het geval is. Zit de hele straat zonder stroom dan is het enige wat je kunt doen het landelijke storingsnummer bellen voor gas en stroom. Is de stroom alleen (in een deel van) uw woning uitgevallen doe dan het volgende:

Zorg er eerst voor dat er niet teveel apparaten op een groep (stopcontact) staan. Naast een wasmachine kan bijvoorbeeld niet ook een droger op een stopcontact.

Bij elektriciteitsmeters met stoppen:

 • Kijk in de meterkast of er een stop is geknapt. Als het ijzeren palletje er uit ligt moet u de stop vervangen.
 • Zet eerst de aardlekschakelaar uit (de grote schakelaar, onder de andere kleinere schakelaars).
 • Zet de schakelaar onder de kapotte stop uit.
 • Vervang de kapotte stop door een nieuwe met hetzelfde aantal ampères (Let op: de stop kan warm zijn!)
 • Zet de schakelaar onder de stop weer aan en ook de aardlekschakelaar

Is de storing niet verholpen, neem dan contact op met Livable

Bij elektriciteitsmeters met automatische zekeringen

 • Kijk op de meter welke zekering is gesprongen (De zekeringen van deze meters kunnen niet kapot gaan).
 • Schakel het knopje van deze zekering weer in
 • Springt dezelfde zekering regelmatig, ga dan na hoe dit komt 


Gaslucht

Als je gas ruikt moet je vuur en vonken vermijden. Zelfs het gebruiken van een lichtschakelaar kan een vonkje veroorzaken. Doe dat dus niet! Zet direct alle deuren en ramen open. Zet je gasstel, geiser en cv-ketel uit. Als je gas blijft ruiken sluit dan de hoofdkraan in de meterkast en bel het landelijke storingsnummer voor gas en stroom (0800-9009) en contact Livable!


Waterlekkage

Een kapotte waterleiding komt niet vaak voor, maar kan toch gebeuren. Je kunt dan het beste als volgt handelen:

 • Sluit de hoofdkraan in de meterkast of onder het kruipluik
 • Draai alle kranen open, zodat al het water uit de leidingen stroomt
 • Koppel de wasmachine los en draai de kraan open, met een emmer eronder
 • Plaats een bak onder de aftapkraan bij de hoofdkraan en draai deze open

Is de storing niet verholpen, neem dan contact op met Livable!De verwarming

De verwarming doet het niet, controleer eerst zelf de volgende zaken:

 • Zit de stekker van de cv-ketel in het stopcontact?
 • Staat de gaskraan open?
 • Druk op de reset-knop van de ketel
 • Ga na of er ergens in huis een warmwaterkraan drupt of openstaat.
 • Moet de ketel worden bijgevuld? Als de manometer op de ketel onder de 1.0 BAR staat is dit zeker het geval.
 • Wanneer alle radiatoren dicht staan kan de ketel zijn warmte niet kwijt! Zorg er daarom voor dat ze minimaal op de antivriesstand staan.

Bijvullen gaat zo:

 • Zet de thermostaat in de woonkamer laag
 • Trek de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact
 • Bevestig de vulslang aan de waterkraan en houd het einde van de slang omhoog
 • Draai de kraan langzaam open totdat de slang vol water zit en draai de kraan dan weer dicht
 • Bevestig het andere uiteinde van de slang aan het vulpunt van de cv, controleer of de ketel inmiddels voldoende is afgekoeld
 • Draai de waterkraan langzaam open
 • Draai ook de afsluiter van het vulpunt open zodat het water in de cv stroomt
 • U ziet nu de wijzer van de manometer langzaam oplopen. Als de wijzer op ruim 2.0 BAR staat draai je de kraan en de afsluiter weer dicht
 • Ontkoppel nu voorzichtig de vulslang. Er kan water uitlopen!
 • Of bekijk dit filmpje.

Ontluchten gaat zo:

 • Schakel de cv-ketel in en zet de thermostaat op de normale stand
 • Draai alle radiatoren open en wacht tot ze warm zijn. Trek de stekker van de ketel er uit
 • Begin met de radiatoren op de laagste verdieping en ga telkens een verdieping hoger
 • Draai het ontluchtingsschroefje van de radiator langzaam los om de lucht te laten ontsnappen
 • Draai het schroefje weer dicht zodra er water uitkomt
 • Schakel de cv-ketel weer in.
 • Of bekijk dit filmpje.

Bescherming tegen bevriezing:

Als je in de winter op vakantie gaat, of om een andere reden een langere periode niet thuis bent, neem dan de nodige maatregelen om bevriezing van de waterleiding en/of de cv te voorkomen. Laat de thermostaat op minimaal 10° staan en laat regelmatig door buren, familie of vrienden controleren of de cv-ketel nog werkt. Schade die ontstaat door bevriezing van de cv is voor je eigen rekening.

?Aansteken Gaskachel, moederhaard of geiser:

Open de gaskraan. Draai de bedieningsknop naar de w of het vlamsymbool. Zodra je hem indrukt stroomt er gas naar de waakvlambrander.

 • Kachel met ontstekingsknop: Druk vervolgens meerdere malen op de ontstekingknop tot de waakvlam blijft branden.
 • Kachel zonder ontstekingsknop: gebruik een lange lucifer en hou die bij de waakvlambrander (eventueel via het gat aan de zijkant).
 • Geiser: gebruik een lucifer en houdt die bij de waakvlambrander

Houdt de knop ca. een minuut ingedrukt. Zodra je hem loslaat moet de vlam blijven branden. Doet hij dit niet herhaal dan de procedure.

Let op! Heb je 10 seconden geprobeerd de waakvlam aan te steken, wacht dan 2 minuten met een nieuwe poging. Dit om het gas dat is vrijgekomen te laten vervliegen.

Zodra de waakvlam blijft branden kun je met de thermosstaatknop een stand kiezen.